Räddningsutbildning

Har du grundläggande fallskyddsutbildning kan du gå en räddningskurs. Räddningsutbildningen vänder sig till dig som vill eller behöver ha kunskap i hur man räddar en nödställd person vid en arbetsolycka. Vi erbjuder även mer avancerade räddningskurser som anpassas efter den utrustningen och metoden som företaget använder.

Våra räddningskurser undervisas av professionella höjd- och räddningsarbetare som har lång erfarenhet av arbete på höjd. Det är viktigt för oss att ni som kund får den kunskapen ni behöver för att kunna hantera utmanande situationer och potentiella olyckor på er arbetsplats. Vi anpassar gärna kurserna efter era utrustningsbehov.

I all vår räddningsutbildning fördjupar vi oss i riskanalyser och räddningsplaner. Vid arbete i fallriskmiljö skall en riskanalys göras som beskriver de risker som finns eller kan uppkomma under arbetet. I analysen skall det också finnas en beskrivning på hur riskerna kan elimineras, alternativt minimeras. Riskanalysen skall vara dokumenterad och införstådd av berörda personer. Det skall även vid varje arbetsplats finnas en räddningsplan som beskriver lämplig procedur för nedtagning/räddning av nödställd.