Kompetent person

Enligt standarden EN365:2004 måste fallskydd genomgå en besiktning av en kompetent person var 12e månad. I vår Kompetent person utbildning kan vi erbjuda dig den kunskap du behöver för att få behörighet till att få besikta personlig fallskyddsutrustning och fallskyddsblock.

Utbildningen är främst för dig som vill kunna göra dine egna kontroller av utrustningen men också andras. Det vanligaste är några på arbetsplatsen har denna behörighet och kan därför spara tid genom att göra besiktningarna internt.

Vår standardkurs är en 8 timmars kurs (1 dag) men vi har valt att även ha en kurs som är 4 timmar som täcker selar och linor. Heldagskursen täcker all personlig fallskyddsutrustning (exkl. block som kan öppnas). Vi anser att en 4 eller 8 timmar kurs är tillräcklig för att ni skall kunna utföra den årliga besiktningen på ett effektivt och säkert sätt. För dig som vill kunna göra besiktning även på fallskyddsblock har vi en specifik kurs just för detta.

Vad är en kompetent person?

En utbildad och certifierad person som har behörighet att besikta personlig fallskyddsutrustning och fallskyddsblock i enlighet med Europastandard EN365:2004. Besiktningen av utrustningen görs regelbundet, minst var tolfte månad.

Vem lämpar sig att gå utbildningen Kompetent person?

Utbildningen lämpar sig för den som vill kunna effektivisera sina kontroller och spara tid genom att själv utföra egna och andras kontroller av fallskyddsutrustning och fallskyddsblock.

Vilka förkunskaper krävs för att utbilda sig till Kompetent person?

Grundkurs Fallskydd.

Hur stora grupper får gå utbildningen Kompetent person?

Utbildningsgrupperna är på max 8 personer.

Hur lång är utbildningen Kompetent person?

Utbildningen är 8 h.

Hur länge är certifikatet för Kompetent person-kursen giltigt?

Utbildningscertifikatet är giltigt i 3 år.

Finns det några vidareutbildningar efter Kompetent person?

Inga vidareutbildningar finns för just denna utbildning, men Kompetent Person Block rekommenderas om man vill utvidga sina kunskaper.