Fallskyddsutbildning

Det finns krav på att förebygga fallrisker redan vid höjder på 2 meter eller mer, vid byggnads- och anläggningsarbete. I första hand rekommenderas det att använda kollektiva skydd, så som räcken eller nät. Om kollektiva skydd inte är möjliga att använda skall personligt fallskydd tillämpas. Det är viktigt att utrustningen är anpassad för arbetet och det är arbetsgivarens skyldighet att tillgodose anställda med rätt utbildning och utrustning. Med våra fallskyddsutbildningar får du den kunskap och kompetens som behövs för att arbeta säkert och effektivt på höjd.

Vår fallskyddsutbildning vänder sig till dig som arbetar inom bygg, industri eller telekom. Kurserna är grundläggande och kräver inga förkunskaper. Vi ser till att anpassa utbildningen efter era behov och utmaningar.

Våra fallskyddskurser håller en hög kvalitet och som en helhetsleverantör inom fallskydd och räddningslösningar kan vi säkerställa att våra kunders behov tillgodoses på bästa möjliga sätt. Kurserna kan skräddarsys efter dina och ditt företags behov och vi har instruktörer runt om i Norden som finns tillgängliga för utbildning på plats hos våra kunder.