RISKANALYS OCH RÅDGIVNING

Informativt grafik av en Safety+ modell med fyra steg
Vår modell

HUR VI ARBETAR MED RISKANALYS OCH RÅDGIVNING

Arbetsrelaterade olyckor och sjukskrivningar kan oftast elimineras eller förebyggas genom att skapa en säker och hälsosam arbetsmiljö. 

Med vår modell för Safety+ identifierar vi risker och behov tillsammans med kunden. Därefter ger vi kostnadseffektiva förslag på lösningar och handlingsplaner anpassade efter kundens unika behov och vad som är mest effektivt för verksamheten. Vi hjälper naturligtvis företagen att implementera åtgärder och rutiner för att arbeta både effektivt och säkert på höjd. 

När åtgärderna är implementerade följer vi upp aktiviteterna och säkerställer att önskad effekt har uppnåtts.

EN MODELL SOM HJÄLPER FÖRETAG SKAPA EN TRYGGARE OCH MER EFFEKTIV ARBETSPLATS

Cresto Group är marknadsledande i Norden på helhetslösningar för säkert arbete på höjd. Vi erbjuder rådgivning och riskbedömning för företag som hanterar risker varje dag i utmanande arbetsmiljöer. Vår modell Safety+ är utvecklad för att hjälpa företag med deras arbete inom hälsa, miljö och säkerhet (HMS) i fallriskmiljö.

Inspector

VI DOKUMENTERAR ALL INFORMATION ÅT DIG DIGITALT

Som kund hos oss kan vi erbjuda dig vår webbaserade inspektionsdatabas Inspector som hjälper dig att ha all dokumentation digitalt och samlat på ett ställe. 

I Inspector hittar du: 

 • Inspektionsprotokoll
 • Utbildad personal
 • Certifikat
 • Dokumenterade riskanalyser och räddningsplaner
 • Produktinformation ex. manualer, DoC
 • Automatiska påminnelser via e-mail om årlig kontroll och utbildning 

Logga in

Olika enheter som visar Inspectors gränssnitt

VARFÖR SKALL JAG TA HJÄLP MED RISKBEDÖMNINGEN?

 • Arbetsplatsen blir tryggare, säkrare och mera effektiv
 • Riskanalys krävs för att följa Arbetsmiljöverkets föreskrifter för säkert arbete på höjd
 • Säkerhetsställa användandet av rätt produkter och metoder till rätt arbete
 • Ditt företag kan göra stora kostnadsbesparingar genom att minska kostnader för sjukskrivningar, upplärning av ny personal och produktionsbortfall
 • Ditt företag blir en attraktiv arbetsplats
 • Effektivisera inköp och genomförande av årlig kontroll och utbildningar

Tveka inte att kontakta oss via formuläret om du vill veta mer.