RESQ VAKUUM

RESQ VAKUUM

2003 påbörjade Cresto Group en resa och skapade världens första vakuum-packade räddningsutrustning. Vakuumförpackningen skyddade utrustningen från korrosion och abrasion samt hade en livstid på 10 år. Baserat på våra erfarenheter och tillsammans med våra leverantörer och kunder har vi nu förbättrat vår vakuumförpackning ytterligare. Den förlängda livslängden 15 + 15 år, betyder att vi kan erbjuda långsiktiga kostnadsbesparingar samtidigt som vi minskar vår påverkan på miljön med 50%. 

VARFÖR VAKUUMFÖRPACKNING?

Räddningsutrustningen står inför två huvudsakliga utmaningar efter installation vilket kan leda till allvarliga konsekvenser om och när räddningsutrustningen ska används i en nödsituation.

  • Kondens kan bildas på grund av förändringar i lufttemperaturen, och detta kan göra att utrustningen korroderar
  • Vibrationer kan nöta och försvaga material och komponenter

Den vakuumförpackade påsen garanterar att kondens eller fukt inte kan skapas. Dessutom  garanterar vakuumet att komponenterna ligger stilla i påsen så att de inte nöter mot varandra. En oöppnad vakuumpåse är enkel att inspektera på plats vilket innebär betydande kostnadsbesparingar för kunden. Eftersom vakuum-konceptet är unik och baserat på våra erfarenheter så vet vi att det inte finns någon bättre lösning på marknaden. 

RESQ QUICK ACCESS

Vi har applicerat en ny "Quick Access" lösning på våra vakuumförpackningar. Resultatet är en mindre och mjukare påse som enkelt kan öppnas genom att man river upp och öppnar påsen längst med den markerade linjen. ”Quick Access” har applicerats på alla våra vakuumlösningar.

Vacuum+ aluminium räddningsbox och Vacuum räddningsbox

RESQ VAKUUM

RESQ Vakuum garanterar en produkt-livslängd på 10 + 10 år. Efter tio år, görs en service av Cresto Group eller en av våra certifierade partners vilket förlänger utrustningens livslängd med ytterligare tio år.Utrustningen har en total produkt-livscykel på 20 år. 

RESQ VAKUUM+

RESQ Vakuum+ garanterar en produkt-livslängd på  15 + 15 år. Efter 15 år, görs en service av Cresto Group eller en av våra certifierade partners vilket förlänger utrustningens livslängd med ytterligare 15 år. Utrustningen har en total produkt-livscykel på 30 år. 

VAKUUM-PACKAD SMARTLINE X

Vi har kombinerat två fantastiska lösningar och kan nu erbjuda Smartline X i vårt ursprungliga patenterade vakuumpaket som har anpassats för Smartline X. Genom att packa utrustningen i vakuum, kan fukt inte tränga in i förpackningen. Det är också omöjligt att repet och andra komponenter gnuggas mot varandra och abraderar. Så länge Smartline X Vacuum-paketet förblir intakt har utrustningen en livslängd på 10 år.