VÅRA TJÄNSTER

ÅRLIG KONTROLL

Enligt Europastandarden EN:363 skall all fallskydd och räddningsutrustning kontrolleras minst en gång var 12:e månad av en Kompetent Person. Är utrustningen utsatt för mycket slitage eller används i tuffare miljöer så bör den kontrolleras oftare. Vi kontrollerar utrustningen åt dig men håller även utbildningar för de som önskar bli en Kompetent Person och inspektera utrustning själv.

Läs mer

FASTA FALLSKYDDSSYSTEM

Vi utför projektering och installationer av fasta system. Vi har ett dedikerat team av experter som arbetar med att konsultera, offerera och montera fasta system. Vi har ett brett utbud av system från ledande europeiska producenter – där vi endast samarbetar med det bästa. Vi är med kunden hela vägen – från konsultation om vilket system som är mest lämpat till installation och utbildning inom hur anställda använder systemet på ett säkert och effektivt sätt. 

Vi erbjuder: 
  • Horisontella vajer- och skensystem
  • Vertikala vajer- och skensystem
  • Kollektiva system

Läs mer

RISKANALYS OCH RÅDGIVNING

Vi erbjuder riskanalys och rådgivning för säkert arbete på höjd. Många av våra kunder ser fördelar med att ta in experter som hjälper deras verksamhet att bli mer säker och effektiv. Vi har tagit fram en modell som heter Safety+, där vi i 4 steg hjälper kunden att implementera en säkerhetskultur med enkel efterlevnad och uppföljning.

Läs mer

REPARBETE

Vi har ett team av kunniga instruktörer och konsulter inom reparbete. Vi håller kurser inom standarderna SPRAT L1-3 och ISO i vårt utbildningscenter i Halmstad. Vi kan även erbjuda L3 "Supervision" och se till att gällande arbetsmiljöregler efterlevs. 

Reparbete är ett alternativ till byggnadsställningar, kranar och skylifts.

Reparbete är en miljövänlig, kostnadseffektiv och flexibel arbetsmetod för svåråtkomliga platser. Utbildningen är relativt omfattande och detaljerad, vilket har resulterat i en säker och effektiv metod där säkerhetskulturen är genuin.