Kopplingslinor

Kopplingslina kan användas som en extra förlängning av förankringspunkten.