Stödlinor

En stödlina är en lina med replås som följer använder antingen manuellt eller automatiskt beroende på vilken modell. Den låser sedan automatiskt vid ett fall.

När du använder en stödlina ska linan alltid vara sträckt, du "stödjer" dig på den.

Stödlinor som ger dig det stöd du behöver

En stödlina ska vara lätt och smidig att justera. Enhandsjustering lämnar din andra hand fri och ger dig möjlighet att använda den handen där den behövs. Våra stödlinor är motståndskraftiga mot väder, vind och yttre påverkan och ska stötta dig när du behöver det som mest. Vi har stödlinor som förutom att stötta även dämpar ett fall.