Räddningsbår

Med hjälp av en räddningsbår kan du säkert förflytta en skadad person utan att ge ytterligare skador på nacke och rygg, vilket oftast kan ske vid transporter.