Klättring

Vid reparbete behövs oftast komponenter för att enkelt klättra i repen som man hänger i.