Stål

I vissa fall kan en robust stålkarbin vara att föredra.