Kopplingslänk

Kopplingslänkar används i de fall där en karbin blir för stor.