Tripod & Quadpod

I de fall där det inte finns någon förankringspunkt kan en tripod (tre ben) eller quadpod (fyra ben) används istället.