Temporär förankring

Temporära förankringar är förankringspunkter som du kan flytta på innan användning. Säkerställ bara att du fäster din förankring på ett material som klarar av belastningen.