Förankring

Utan en godkänd förankringspunkt kan inget fallskydd användas. Vi har förankringspunkter och förankringsslings för montering och användning tillsammans med din personliga fallskyddsutrustning.

Förankringspunkt för fallskydd för arbete på hög höjd

Förankringspunkten är den fästpunkt där fallblocket och säkerhetslinan till fallskyddsselen kopplas fast i en specifik struktur. Exakt hur förankringspunkten ska se ut beror på den tillgängliga strukturen på arbetsplatsen samt vilken typ av arbete som ska utföras. Dessutom kan olika branscher ha olika krav. Det viktigaste är dock att förankringspunkten är tillräckligt kraftig för att kunna stoppa ett eventuellt fall.