Fasta system

Vi erbjuder glidare till både vajer- och skensystem från flera ledande varumärken. För mer information om vilka system vi erbjuder hittar du högst uppe i menyn under Fasta system.

Fasta fallskyddssystem för alla miljöer

Olika miljöer kräver olika lösningar av fallskyddssystem. När du utför arbeten i farliga eller trånga utrymmen, exempelvis i brunnar eller på tak, är det viktigt att du kan förflytta dig på ett smidigt sätt. Med rätt glidare och vajersystem kan du säkert och praktiskt utföra arbeten i fallriskområden. Vi erbjuder ett brett utbud av olika komponenter och lösningar för olika fallskyddsystem.