Fallskyddsblock

Fallskyddsblock är en självindragande och självlåsande kopplingslina som begränsar ett fall maximalt och är ett bra alternativ till en 2 meters falldämparlina. Vi erbjuder fallskyddsblock med band eller vajer och i olika längder.

Fallskyddsblock för alla situationer

Fallskyddsblock är en viktig del av fallskyddssystemet. Blocket kopplar samman förankringspunkten med säkerhetsselen, vilket ger ett komplett fallskyddssystem med maximal säkerhet. Fallskyddsblocket fungerar på liknande sätt som ett bilbälte tack vare dess inbyggda bromsmekanism som aktiveras i händelse av ett fall. Vi erbjuder ett brett sortiment av fallskyddsblock, vilket gör att du kan välja det som passar bäst för just din situation och ditt arbete.

 

FAQ

Vad är ett fallskyddsblock?

Ett fallskyddsblock är en självindragande och självlåsande kopplingslina vars bromsmekanism vid händelse av ett fall aktiveras och bromsar ned kraften till ofarliga nivåer.

Vad är dubbla fallskyddsblock?

Dubbla fallskyddsblock har två linor och krokar, som med hjälp av en speciell adapter eller karbin kopplas samman. Blocken arbetar separat och justerar sin position automatiskt med hjälp av svivel och inbyggd rörlighet i adaptern. Lösningen ger maximal säkerhet när användaren behöver röra sig mellan olika punkter och samtidigt vara förankrad.

Vad ska man tänka på när fallskyddsblocket ska användas i korrosiva miljöer?

Man bör använda ett tåligt fallskyddsblock gjort av stål och aluminium, rengöra det noga efter användning, se till att det kontrolleras grundligt av någon med djupare kunskap, samt säkerställa att besiktning genomförs med kortare intervaller.

Vad ska man tänka på när fallskyddsblocket ska användas inomhus respektive utomhus?

Det viktigaste är att man väljer ett fallskyddsblock som är anpassat efter både den uppgift som ska utföras och de förhållanden uppgiften ska utföras i.

Ska fallskyddsblocket vara fast monterat eller mobilt?

I regel är fallskyddsblocket i sig själv mobilt, men kan kopplas in på fasta fallskyddsystem bestående av skenor och vajrar.

Kan fallskyddsblocket användas vid risk för fall över vass kant?

Alla fallskyddsblock går inte att använda i sådana situationer, men det finns särskilda fallskyddsblock som är testade för vassa kanter som är lämpade för ändamålet.

Ska fallskyddsblocket ha räddningsfunktion?

Alla fallskyddsblock har inte räddningsfunktion, men vissa vinschblock har det.

Vad är ett bandblock?

Ett bandblock är ett fallskyddsblock med band, som gör utrustningen till ett lätt och användarvänligt fallskydd.

Vad är ett vajerblock?

Ett vajerblock är ett fallskyddsblock med stålvajer, som passar för arbete inom industri och tuffare miljöer där ett robustare fallskydd krävs.

Vad är ett vinschblock?

Ett vinschblock är ett fallskyddsblock med vinsch, som kan användas både för att lyfta upp och fira ner vikt. En del vinschblock har även räddningsfunktion och vissa kan i kombination med ett fäste sättas på en tripod när ingen fast förankringspunkt finns tillgänglig.

När ska en kopplingslina användas till fallskyddsblocket?

En kopplingslina kan användas för att förlänga kopplingspunkten i ryggen på selen, för att förenkla förankring i horisontella fallskyddsblock som befinner sig ovanför huvudet.