RÄDDNINGS OCH EVAKUERINGSUTRUSTNINGAR

RÄDDNINGS OCH EVAKUERINGSUTRUSTNINGAR FÖR MAXIMALT FÖRTROENDE I EXTREMA MILJÖER

RESQ erbjuder räddnings- och evakueringslösningar baserat på kundens verkliga utmaningar som är enkla att implementera och skapar trygghet på arbetsplatsen. Under utvecklingsprocessen ligger det största fokuset på användarvänlighet och prestanda – RESQ-produkter går igenom branschens tuffaste tester.

RESQ är ett världsledande produktvarumärke som utvecklar innovativa och räddnings- och evakueringslösningar för extrema arbetsmiljöer.

Hållbara lösningar – The original Vacuum Concept

Pijonären inom vakuumpackade lösningar

RESQ påbörjade 2003 en resa och skapade världens första vakuum-packade räddningsutrustning. Vakuumförpackningen skyddade utrustningen från korrosion och abrasion samt hade en livstid på 10 år. Tillsammans med sina kunder har de löpande förbättrat och utvecklat sin vakuumförpackning ytterligare. Den förlängda totala livslängden är idag 15 + 15 år och betyder att de kan erbjuda långsiktiga kostnadsbesparingar samtidigt som miljöpåverkan minskar med 50%.

RESQ erbjuder både personliga och automatiska räddnings- och evakueringslösningar.

Läs mer

RESQ röd box med vakuumpackad räddningsutrustning
En höjdarbetare evakuerar en annan arbetare från en stolpe
RESQs värdeord

TRUST THE LEADER

VERIFIED PERFORMANCE

INSIGHT AND INNOVATION