Vad är ett fallskydd?

05 februari 2021

När behövs ett fallskydd och hur används det?

Det finns olika typer av fallskydd men enkelt förklarat så är ett fallskydd en utrustning eller system som antingen hindrar dig från att falla eller fångar upp ett fall.

När behöver man fallskydd?

Du behöver fallskydd när du arbetar på en höjd över 2 meter. Faktum är att de flesta skador sker på lite lägre höjder eftersom man underskattar skaderisken. Beroende på vilken miljö man arbetar i krävs olika nivåer av fallskydd. Du kan läsa mer om vad arbetsmiljölagen säger i vårt kunskapscentrum.

Vad är ett personligt fallskydd?

Ett grundläggande personligt fallskydd består oftast av en sele, kopplingslina och en förankringspunkt, som tillsammans utgör ett personligt fallskyddssystem. Även här finns det olika typer, och produkterna kombineras beroende på den arbetsmiljö eller metod som används. Läs mer om olika typer av metoder och Fallskyddets ABC i vårt kunskapscentrum. 

Höjdarbetare med fallskydd på ett tak.

Kollektiva fallskyddssystem

Kollektiva fallskydd är räcken eller nät som hindrar en från att falla. Räcken är det vanligaste och är väldigt smidigt att sätta på t.ex. tak.

Fasta fallskyddssystem

Fasta fallskyddssystem har blivit allt mer vanligt och är skenor eller vajrar som kan sättas på tak, fasader, stegar, maskiner, traverser etc. När man har ett fast fallskyddssystem kan man enkelt koppla in sin sele och kopplingslina i systemet och arbeta säkert och flexibelt på höjden. 

OLIKA TYPER AV FALLSKYDDSPRODUKTER

Det finns många olika typer av fallskyddsprodukter och det är arbetsmiljön och metoden som bestämmer vilken typ av utrustning som är lämplig. Andra faktorer som spelar in är komfort och användarvänlighet på utrustningen.

Fallskyddsselar

Det finns olika typer av selar och om du vill fördjupa dina kunskaper om selar så rekommenderar vi att du läser ”Fördjupning av olika typer av selar”.

Kopplingslinor

De vanligaste kopplingslinorna är falldämparlina, fallskyddsblock, fallskyddslina och stödlina. Se bilder längst ner på sidan. 

Falldämparlinor

Falldämparlinorna används vid bland annat klättring i strukturer och stegar men kan även användas vid koppling till ett fast system eller temporär förankringspunkt där man behöver förflytta sig frekvent. Det finns enkla falldämparlinor som används när man vill arbeta, och kommer vara inkopplad i en och samma punkt under sitt arbete. Dubbla falldämparlinor används om du behöver klättra eller förflytta dig från en punkt till en annan. Anledningen med att ha en dubbel lina är att en krok (lina) alltid skall vara inkopplad i ditt fallskyddssystem. I händelse av fall kommer den linan som är inkopplad fånga upp ditt fall.

Fallskyddsblock

Ett fallskyddsblock används när du behöver kunna arbeta flexibelt och obehindrat på en viss yta. Funktionen i ett block går ut på en självindragande lina som du kopplar antingen i ryggen eller i bröstet. Om du skulle falla kommer blocket att låsa sig och dämpa ditt fall. Beroende på vart du skall arbeta finns det olika längder på blocken. De kortaste fallskyddsblocket vi erbjuder är 2 meter och det längs 18 meter.

Fallskyddslina

Vi kallar även denna lina för taklina, då den vanligtvis används vid takarbete. Vid behov av att röra sig mer fritt fram och tillbaka på ett tak är en fallskyddslina väldigt bra och enkel att använda. Linan är ofta 10 eller 15 meter och har en glidare som följer användaren när den rör sig fram och tillbaka längst taket. I händelse av fall så låser sig glidlåset och stoppar användaren från att falla. Vissa av dessa linor har falldämpare inbyggd men inte alla. Vill du lära dig hur du använder en fallskyddslina så titta på videon ”Arbeta säkert på Tak – Del 1” nedan.

Stödlina

En stödlina, även kallad för positioneringslina, används som namnet antyder vid stöd eller positionering. Arbetar du på en stege eller struktur använder du linan för att fästa din kropp, så du kan ha båda händerna fria för att utföra ditt arbete. Linorna kommer i olika längder, från 1.5 till 50 meter, och används exempelvis vid arbete på brant tak för att få stöd vid själva arbetet. Instruktioner för hur stödlinan används vid arbete på tak visas i filmen nedan.

Förankringspunkter

Förankringspunkter är uppdelade i två kategorier, fasta och temporära. Fasta punkter är förankringar som fästs permanent. Temporära kan enkelt tas med och flyttas till den plats där man behöver arbeta. Bandsling är den temporära förankringspunkt vi använder mest. Vill du bli proffs på slingor så titta på filmen, ”Bandsling vs. Vajersling” på vårt kunskapscenter.

FALLSKYDDSUTBILDNING

För dig som vill ha fördjupad kunskap om fallskydd och praktisk träning rekommenderar vi att du går vår Grundkurs i Fallskydd. I kursen lär du dig att göra en riskanalys och räddningsplan, och får kunskap om olika typer av fallskyddsprodukter och metoder. Och, bäst av allt, du får öva på att använda dina nya kunskaper i en säker miljö.