FASTA FALLSKYDDSSYSTEM

FÖRDELEN MED ETT FAST FALLSKYDDSSYSTEM

Ett fast fallskyddssystem är permanent installerade produkter, såsom förankringspunkter, vajersystem, skensystem eller säkerhetsräcken. Systemet gör det möjligt att utföra arbete i fallriskområden säkert och enkelt. Vi har lång erfarenhet av att installera många av dessa fallskyddssystem, oavsett om det är en standard-montering eller ett kundspecifikt projekt så ser vi till att alltid hitta den bästa lösningen för våra kunder.

Vi gör beräkningar och installationer för allt från tak, fasader, master, maskin skorstenar och gångbroar. Om det krävs anpassade komponenter och lösningar så ordnar vi det också. Vi har installationstekniker över hela Norden. När det fasta systemet är på plats verifierar vi att systemet är korrekt monterat, anpassat för arbetsmiljön och utfärdar ett certifikat innan första användningen av systemet.

Installationsinstruktioner ingår för enklare fasta system som kan monteras av kunden själv. Kunden ansvarar då för att installationen utförs korrekt och att systemet är certifierat för användning.

Nedan har vi listat de vanligaste typerna av fallskyddsystem. Varje arbetsplats är unik och vi skräddarsyr våra lösningar för att passa era arbetsmiljöer. Tveka inte att kontakta oss via kontaktformuläret.

<script src='https://online3.superoffice.com/Cust26659/CS/scripts/customer.fcgi?action=form&id=F-Gp5mcVH9'></script>
Ett fast system i detta fall ett räcke monterat på ett platt industri tak.
Kollektivt Fallskyddssystem

RÄCKE

När man arbetar i industrier och på tak kan det ibland vara svårt att installera ett vajer- eller skensystem för att förhindra fallrisker. Med kollektivt system ger det dig en mer frihet att anpassa ditt arbete på ett säkert sätt på tak eller industrier.

Takräcken är det mest använda fasta systemet för mycket trafikerade områden. De är utformade som en skyddsbarriär och ger säker åtkomst till en specifik punkt, skyddar användarna mot faror när de arbetar i höjd och markerar faroområden. De är installerade längs takgränserna eller runt industrimaskiner och ger en enkel åtkomst utan att använda någon personlig skyddsutrustning (PPE) mot fall och säkerställa arbetstagarnas säkerhet när det utförs underhåll eller rengöring. Räcken finns i olika modeller och är oftast tillverkade av aluminium. En hopfällbar modell och grind finns tillgängliga som tillbehör.

Galler kan monteras i närheten av rökventiler eller takbelysning för att förhindra att falla igenom svagare ytor.

Fasta Fallskyddssystem

VERTIKALT VAJERSYSTEM

Ett vertikalt vajersystem är ett fallskyddssystem som är lämpligt för varierande vertikala strukturer som stegar, vindkraftverk och master. Det fasta vertikala systemet är designat för att kunna röra sig längs vajern utan att koppla ur sig och gör det möjligt för en person att röra sig upp och ner, förankrad. Vajern är flexibel och är helt gjord av rostfritt stål vilket gör det motståndskraftigt mot väderexponering. Den är också utrustad med spänningskontroll och fallindikatorer.

En arbetare som klättrar på en stege med ett fallskyddssytem som i detta fall är ett vertikalt vajersystem.
Arbetare som är fäst i ett horisontellt vajersystem.
Fasta Fallskyddssystem

HORISONTELLT VAJERSYSTEM

Ett horisontellt vajersystem är ett fast system som är lämpligt för industrier, tak och fasader och är speciellt utformat för att kunna röra sig längs vajern utan att koppla ur sig. Systemen tillåter upp till fem personer att arbeta samtidigt. Vajerns flexibilitet och de mellanliggande konsolerna ger rörelsefrihet i alla riktningar. Med lämpliga glidare tillåter systemet anslutning var som helst och ledningen är utrustad med spänningskontroll och fallindikatorer. Vajern är helt gjord av rostfritt stål vilket gör den motståndskraftig mot väderexponering.

Fasta Fallskyddssystem 

VERTIKALT SKENSYSTEM

Ett fast vertikalt system med skena är utformat för höga höjder och ger stor trygghet och rörlighet vid klättring upp och ner. Skenan är oftast gjord av aluminium och samma konstruktion av skena används för alla typer av applikationer. Ett vertikalt skensystem är lämpligt för stegar, vindkraftverk eller master.

Ett glidlås monterat på ett vertikalt skensystem
Ett glidlås som är fäst på ett horisontellt skensystem.
Fasta Fallskyddssystem

HORISONTELLT SKENSYSTEM

Ett horisontellt skenssystem ger fri rörelse längs skenan utan att behöva koppla bort sin glidare. Ett horisontellt skenssystem är utformat för att arbeta på avstånd, i spänning eller under laster. Det kan kombineras med en vajer där förankringspunkt inte är tillgänglig.

Du kanske tror att ett skensystem inte är flexibelt, men faktum är att du kan böja en skena för att passa den miljö som det kommer att monteras på.